O nás

Asociace Rolfingu® Česká republika, zapsaný spolek

Jsme profesionální sdružení šesti certifikovaných Rolferů™ v České republice. Hlavním účelem našeho spolku je podpora a propagace Rolfingu. Všichni jsme členové organizací ERA (European Rolfing Association) a DIRI (Dr. Ida Rolf Institut) a v těchto institucích jsme získali naše vzdělání. Členství ve výše uvedených organizací nás zavazuje dodržovat mezinárodním etické kodexy a standardy kvality a praxe. Také nám poskytuje právo užívat ochranné známky „Rolfing“, „Rolfer“ a oficiální  logo – logo malého chlapce.

Evropská asociace Rolfingu (ERA)

Evropská asociace Rolfingu (ERA) je nezisková organizace se sídlem v Mnichově v Německu. Byla založena v roce 1991 jako sdružení všech praktikujících Certifikovaných Rolferů™ v Evropě. Funguje jako podpora současných i budoucích Rolferů. Zajišťuje výcvik, pokročilé vzdělávání rolferů a vzájemné profesní propojování jejích členů. Jsme oficiální pobočka ERA na území České republiky.

Čeští Rolfeři
Čeští Rolfeři