Doporučená literatura

Rolfing - Obnovení přirozené stavby lidského těla
Rolfing a realita těla
Rolfing - Zdravá záda
Jednoduchá terapie páteře: Revoluční jemné techniky měkkých tkání