Rolfing® – historie, vznik a význam

Ida RolfRolfing® Strukturální Integrace představuje celostní přístup ke klientovi, který využívá manuální manipulaci pojivových tkání a pohybovou výchovu pro zlepšení držení těla v gravitačním poli.

V průběhu života mohou způsobená traumata, životní styl a pohybové stereotypy vést k potížím strukturálním a funkčním. Narušení přirozeného uspořádání těla sebou nese negativní důsledky pro naši existenci po fyzické i psychické stránce. Cílem Rolfingu® je náprava vzniklé nerovnováhy a odstranění příčin bolestí.

Metoda Rolfingu® účinně ovlivňuje držení těla a jeho struktury prostřednictvím manuální terapie pojivových tkání, fascií. Souvislá fasciální síť prolíná lidské tělo, šíří se z vnějšího povrchu dovnitř těla a představuje jednu z hlavních složek pohybové soustavy. Fascie kompletně pokrývají všechny svaly těla, udržují jejich tvar, chrání je, umožňují jejich koordinaci a oddělují je od sebe, rovněž i nervy, cévy či orgány. Fasciální obaly jsou citlivým a vnímavým systémem, který se vyznačuje vysokou mírou tvárnosti a neustále se přizpůsobuje požadavkům na něj kladeným. Prostřednictvím unikátního doteku Rolferů lze působit na flexibilitu fascií a obnovit jejich funkce, čímž se zlepší postura těla, dojde k uvolnění tkání, člověk získá větší rozsah pohybu a cítí se dobře ve svém těle.

Rolfing® a jeho historie

Rolfing® vytvořila Dr. Ida Rolf již před více než 50 lety. V roce 1920 získala Ida Pauline Rolf titul Ph.D. v biochemii na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Zájem o alternativní způsoby léčení ji přivedl ke studiu osteopatie, chiropraxe, jógy a homeopatie. Mnohé z těchto léčebných metod vycházejí z myšlenky, že držení těla, fyziologické funkce a anatomické struktury spolu souvisí.

Dr. Ida Rolf rozpracovala svoji metodu do deseti na sebe navazujících hodin. Hlavním cílem je obnovit přirozené vzpřímení těla tak, aby fungovalo v souladu s gravitací. Tato metoda byla původně nazývána strukturální integrace, dnes je běžně známá jako Rolfing®.

Potýkáme se s problémy lidského těla, ve kterém není nikdy pouze jeden sporný bod. Ráda bych, abyste se reálněji dívali na cirkulární proces, který se v těle neodehrává, ale který tělem je. Chod lidského těla není lineární, je cirkulární; je vždy cirkulární. Jedna věc vybočí a její následky pokračují dál a dál. Tělo je síť, která spojuje vše se vším. Dr. I. P. Rolf

Ida Rolf