Nejčastější otázky

Komu Rolfing pomůže?
Lidem všech věkových skupin, kteří hledají vzpřímené a uvolněné držení těla, efektivnější pohyb, lepší rovnováhu a stabilitu. Rolfing® se nezaměřuje na řešení jednotlivých symptomů, ale díky tomu, že optimalizuje vztahy v celém systému, problémy často postupně ustupují či zcela odezní.
Jak probíhá sezení?
S klientem začínáme vstupním rozhovorem, následuje analýza držení těla a pohybu ve stoje i při chůzi. Ze získaných informací stanovíme individuální cíl a strategii terapie. Terapie pokračuje na masážním stole, kdy Rolfer® vyvíjí pomalý, specifický tlak na různé části těla, tím dochází k uvolnění, rehydrataci a restrukturalizaci pojivové tkáně. Klient se aktivně účastní terapie vědomou pozorností a drobnými pohyby, které mu umožňují objevit nové pohybové možnosti. Sezení se často uzavírá určitou formou pohybového vzdělávání.
Jak dlouho trvá jedno sezení?

Průměrně jde o setkání na 90 minut.

Kolik sezení je potřeba absolvovat?
Rolfing® se provádí obvykle v sérii 10 setkání, z nichž každé má své téma a cíl. Důvodem pro tento počet sezení je vzájemná propojenost jednotlivých částí těla, kdy každá terapie staví na předcházející a připravuje tělo na další. Chceme-li vytvořit celkovou rovnováhu, musí být jednotlivé vrstvy osloveny postupně logickým a důmyslně propracovaným způsobem. Je-li jedna oblast těla v nerovnováze či ve větším napětí, je toto napětí šířeno do zbytku těla. Pro zachování kontinuity práce by měl být interval mezi sezeními od jednoho do čtyř týdnů.
Musí se klient zavázat k celé sérii?

Nemusí. Doporučujeme vyzkoušet první sezení a zjistit, jak na práci reagujete. Většina lidí si všimne změny po úvodní minisérii tří sezení, která se věnuje povrchovým fasciím. Po jejich skončení jde o dobré místo pro přerušení terapie, pokud nemáte pocit, že dostáváte to, co potřebujete. V případě pokračování má smysl dokončit celou sérii 10 sezení.

Jaká je cena?

Cena za sezení se pohybuje mezi 1500 Kč a 1800 Kč.

Jaký je rozdíl mezi Rolfingem a masáží?

Cíle masáže a Rolfingu® jsou velmi odlišné. Zatímco masáž pracuje se svalovou tkání a jejím cílem je uvolnění svalového napětí a relaxace, Rolfing® se zaměřuje na pojivové tkáně (fascie). Jde o proces dlouhodobých změn, které vedou k lepšímu uspořádání segmentů těla v gravitaci. Tělo je uváděno zpět do rovnováhy, aby fungovalo efektivněji.

Jsou změny po sérii sezení trvalé?
Tělo každodenně ovlivňují naše pracovní návyky, pohybové stereotypy, sport, naše koníčky, životospráva i stres. Rolfing® dává příležitost k uvědomění si neefektivních návyků a vzorů, a také přináší příležitost k jejich dlouhodobé změně. Na základě odezvy mnoha klientů víme, že změny, které díky Rolfingu® nastartujete, jsou dlouhodobé a probíhají i po dokončení série. Jakmile totiž začne tělo zažívat nové, účinnější uspořádání, bude mít tendenci jej udržovat. Sérii tak není třeba již opakovat. Někteří klienti se však vracejí kvůli „vyladění“ proběhlých změn nebo aby v rámci domluvené minisérie hlouběji pracovali na konkrétních problémech.