Náplň základního výcviku

V průběhu výcviku se obvykle setkáte s několika učiteli. Učitelské týmy jsou sestavovány tak, aby se studenti měli možnost zakusit rozmanitost výukových i pracovních stylů, které se v rolfingovém světě stále vyvíjejí a krystalizují, a nalézt si ten svůj.

Maximální počet studentů na jednoho pedagoga je 8/10, což umožňuje individuální přístup ke stylům učení jednotlivých studentů a jejich specifickým potřebám. Čekají vás bohatě ilustrované přednášky, prožitková cvičení, vedené palpace, praxe se supervizí a pravidelná zpětná vazba.

  • Anatomie, fyziologie, kineziologie ze specifického úhlu pohledu Rolfingu® SI. Včetně nejnovějších vědeckých poznatků (fasciální, kraniální a viscerální anatomie a fyziologie, biomechanika kloubů, neurověda, embryologie, práce s traumatem).
  • Principy, filozofie a historie Rolfingu®. Rolfing® jako integrativní a inovativní přístup ke studiu lidského těla v gravitaci.
  • Dotekové dovednosti a efektivní užívání těla v kontextu Rolfingu®– rozlišení tělesných systémů dotekem (kosti, svaly, orgány, fascie, nervy), vrstvy dostupnosti, přesnost vnímání/naslouchání, orientace na cíl vs. orientace na proces, tělesná mechanika při práci.
  • Série 10 sezení Rolfingu®, jejich teoretický kontext, vlastní prožitek a praktická aplikace.
  • Úvod do Rolf Movement® Integration – funkčních/pohybových aspektů Rolfingu®.
  • Čtení/diagnostika těla – studium strukturálních a funkčních vzorců, které lidské tělo zaujímá ve vztahu ke gravitaci ve vlastním těle i u ostatních; práce s nimi v kontextu Rolfingu® a s ohledem na individuální potřeby klienta.
  • Terapeutický vztah – jak vybudovat funkční vztah klient-praktik v rámci Rolfingového procesu. Hranice, bezpečný prostor, komunikace s klientem a jeho zapojení, emoce/trauma v kontextu Rolfingu®.
  • Uvědomění vlastního procesu, sebe-učení. Kognitivní a prožitkové učení.
  • Podnikatelské dovednosti, budování praxe a profesní etika.