Rolfing dříve a nyní

Rolfing vznikl zásluhou americké biochemičky Dr.Idy P.Rolf (1896-1979). Počátky její práce s klienty sahají do 40.let, kdy se v New Yorku začala věnovat organizaci struktury lidského těla v gravitačním poli. Vycházela přitom z dlouholetých studií různých oborů, od osteopatie po jógu. Na základě svých zkušeností vytvořila vlastní metodu nápravy obtíží vyvolaných problémy ve struktuře těla. Metodu původně nazvala „strukturální integrací“, obecně se pro ni však vžil a užívá název Rolfing. V 50.letech přednášela po celých USA a v Anglii, v průběhu 60.let začala učit na Esalenském Institutu v Kalifornii. Počet Rolferů postupně vzrůstal, přicházeli další studenti a v zájmu jejich vzdělávání založila v roce 1971 Rolf Institut of Structural Integration RISI v Boulderu ve státě Colorado, USA. V současné době existují pobočky školy v Brazílii, Jižní Africe, Japonsku, Austrálii, na Bali. V Evropě pak v Německu, Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, Holandsku či Rakousku.

Ida_with_Client_lg   Ida Pauline Rolf

V roce 1991 vznikla v Mnichově Evropská Asociace Rolfingu ERA za účelem podpory všech certifikovaných Rolferů působících v Evropě. ERA je nezisková a nezávislá instituce, která těsně spolupracuje s americkou organizací RISI v oblastech rozvoje, výzkumu a výcviku budoucích Rolferů. Jejím posláním je vzdělávání a poradenství v praktických záležitostech každodenní praxe Rolferů. Díky vzájemné propojenosti, systému mentoringu a supervize a celoživotnímu vzdělávání členů ERA je zajištěna kvalitní příprava a vysoká úroveň práce Rolferů.